Het is een veelbesproken onderwerp, in alle media, zowel de oude als de nieuwe, waarin minister Edith Schippers de hoofdrol speelt : “homotherapie” en de vergoeding hiervoor. Het gaat natuurlijk niet om de vergoeding op zichzelf, want het stopzetten van de vergoeding voor een handjevol gereformeerde homofielen die geloven ‘genezen’ te kunnen worden in het licht van God zal het  gat in de begroting van de zorg niet kunnen dichten.

Het is een politieke beslissing, en hiermee staat de huidige (demissionaire) regering terecht achter het gegeven dat homofilie geen ziekte is. Overigens is pas sinds 1990 homoseksualiteit niet meer opgenomen in de lijst van geestesziekten van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het probleem is dat de stichting Different (tot heil des volks), die aan de vergoeding appelleert, niet beweert homo’s te genezen, maar “de spanning tussen homoseksuele gevoelens en het (christelijke) geloof in balans te brengen”, of “lesbische gevoelens eerlijk onder ogen te zien om de depressie tegen te gaan”. Different helpt de homo’s  met de bijbel in de hand met de problemen die het geloof zelf geschapen heeft, namelijk hoe om te gaan met gevoelens die niet mogen van God *.

Natuurlijk bemoeit Cornelis Gerrit van der Staaij  (Kees voor God) zich er mee, je weet wel, het streng gereformeerde opperhoofd van de oerconservatieve Staatkundige Gereformeerde Partij of kortweg SGP. Mij maak je niet wijs dat hij homoseksualiteit in welke vorm dan ook goedkeurt. Hij ziet de ketters liever vandaag dan morgen op de brandstapel **, evenals vrouwen die zeuren over stemrecht en daarmee het aanrecht tegen Gods wil verlaten ***.  Maar dat mag je in Nederland niet (te) hardop zeggen, wij (er)kennen het homohuwelijk als eerste land ter wereld. Daarom is stichting Different voorzichtig met hun uitlatingen. Natuurlijk heeft de orthodox christelijke stichting het doel om homo’s te genezen, de bijbel verteld dat God de mens als man en vrouw heeft geschapen en dat deze alleen binnen het huwelijkse seksuele gemeenschap met elkaar mogen hebben. In de bijbel staan zelfs enkele (al dan niet juiste) passages die homoseksueel gedrag uitdrukkelijk verbieden of hekelen.

Dat een homo niet te ‘genezen’ is, leert het verleden. In beeld gebracht door de documentaire van ‘Andere Tijden‘ , “de genezen homo

Ik ben niet christelijk en ik ben geen homo. Dat eerste is een welbewuste keuze.

© 2012 Raoul Slavenburg

* Het officele standpunt van de SGP :

 Het gevaar is dat de geloofsovertuiging de schuld krijgt van het psychisch lijden, en als gevolg daarvan vergoeding van hulp wordt geweigerd. Homoseksuelen met een christelijke geloofsovertuiging mogen niet in de kou blijven staan. Voor de SGP blijft voorop staan dat mensen met psychische problemen, om wat voor oorzaak ook, de hulp krijgen die zij nodig hebben.

** De SGP houdt vast aan de oude tekst van artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis:

En hun (van de overheid) ambt is, niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan den heiligen kerkendienst; om te weren en uit te roeien alle afGoderij en valsen Godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen, en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des Evangelies overal te doen prediken.

*** De SGP leidt uit bijbelteksten af dat mannen en vrouwen door God een eigen “roeping en plaats” gegeven is, dat daarbij “de man het hoofd van de vrouw” is, en dat zitting nemen van de vrouw in politieke organen “strijdt met de roeping van de vrouw”. Het regeerambt is voorbehouden aan de man (bron)

Advertenties