Home

Disclaimer

Woordenbrij Slavenburg probeert, voor zover mogelijk, te achterhalen of de gebruikte afbeeldingen rechtenvrij zijn. Indien u meent dat een afbeelding is gebruik waarvan de rechten bij u liggen, wilt u dat dan per omgaande melden, zodat deze verwijderd kan worden.

Woordenbrij Slavenburg behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden reacties te weigeren en/of na plaatsing weer te verwijderen.

Woordenbrij Slavenburg is een weblog en verwijst, als weblog, naar informatie gepubliceerd op internet. De informatie waar Woordenbrij Slavenburg naar verwijst is door derden, op welke Woordenbrij Slavenburg geen invloed kan uitoefenen, aan het publiek via internet openbaar gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat Woordenbrij Slavenburg niet kan instaan voor de kwaliteit, juistheid en legitimiteit van de informatie waar naar verwezen wordt. Evenmin kan Woordenbrij Slavenburg garanderen dat links waar naar verwezen wordt juist zijn en/of beschikbaar blijven. Tenzij expliciet anders vermeld, is alle gepubliceerde inhoud eigendom van Woordenbrij Slavenburg. Citaten van en verwijzingen naar teksten op Woordenbrij Slavenburg zijn toegestaan op voorwaarde van plaatsing van een hyperlink naar de oorspronkelijke publicatie op Woordenbrij SlavenburgWoordenbrij Slavenburg behoudt nadrukkelijk alle aan  op basis van de Databankenwet toekomende rechten. Woordenbrij Slavenburg verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers, behalve waar toestemming van de gebruiker impliciet (zoals bij verzenden van reacties of door middel van email) of expliciet gegeven is. Woordenbrij Slavenburg plaatst cookies, uitsluitend ter vergemakkelijking van het gebruik van de Woordenbrij Slavenburg site. De gebruiker kan via de browser de toepassing van cookies uitzetten. Echter, de juiste werking van de site Woordenbrij Slavenburg wordt dan niet meer gegarandeerd. Woordenbrij Slavenburg verstrekt geen enkele garantie op welk aspect van de site dan ook. De gebruiker dient altijd gebruik te maken van zijn/haar gezond verstand en beschermmiddelen voor zijn/haar computer. Woordenbrij Slavenburg is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het gebruik van de site Woordenbrij Slavenburg.

2012 Woordenbrij Slavenburg

Advertenties